Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених у ботанічному саду

  • 03 Грудня 2015
У рамках наукових тем ботанічного саду проводяться учбово-практичні заняття зі студентами біологічного факультету ОНУ, Одеського обласного медичного училища (фармацевтичне відділення 1 курс), Одеського педагогічного коледжу. Для проведення занять, на території Ботанічного саду розміщено ділянку “Система квіткових рослин за А.Л.Тахтаджяном”, колекція якої налічує 176 видів рослин з 50 родин та представлена ​​трав’янистими багаторічниками (154 види), дворічниками (5

Прикладні дослідження

  • 03 Грудня 2015
Традиційні для Ботанічного саду наукові роботи з інтродукції рослин – дослідження спрямовані на збереження та поповнення колекційного фонду новими зразками, роботи пов’язані з розробкою рекомендацій щодо вирощування інтродуцентів, їх розмноження та впровадження у виробництво та озеленення населених пунктів, а також їх використання в лісовому господарстві. Продовжуються дослідження нового для Північно-Західного Причорномор’я південноамериканського виду лікарської рослини

Фундаментальні дослідження

  • 03 Грудня 2015
Напрямок – “Встановлення закономірностей формування мікоценозу у філоплані та ризосфері рослин з урахуванням антропогенного навантаження”. Роботи передбачають вивчення впливу на мікобіоту та рослини, внесених у ґрунт мінералу (анальцим), спор Penicillium roseo-purpereum та Fusarium graminearum, іммобілізованих на мінералі, а також ґрунтосумішей, розроблених у рамках інноваційного проекту: “Впровадження найновішої технології хімічної і фітомеліорації кислих і засолених ґрунтів”

Наукова діяльність

  • 18 Вересня 2015
Основний напрямок – охорона, вивчення та збагачення рослинного світу. Акцентування науково-дослідних робіт на інтродукцію, селекцію, розмноження та ефективне використання рослин. Забезпечення та проведення навчальної та навчально-виховної роботи з питань ботаніки, охорони природи, селекції, рослинництва, декоративного садівництва, паркового будівництва та ландшафтної архітектури. Основні напрямки наукових досліджень ботанічного саду: збереження біологічного розмаїття рослинного світу, розробка наукових основ його охорони,