Перелік основних публікацій

  • 18 Вересня 2015
Слюсаренко О.М., Кривицька Т.М., Кулак Ю.О. Антагоністичні властивості домінуючих видів мікроміцетів філоплани винограду сортів Сухолиманський білий та Одеський чорний. / Таїровські читання // Наук. збір. Виноградарство та виноробство. Одеса, – 2012. – № 49. С.180-185. Слюсаренко О.М., Крицька Т.В., Левчук Л.В. Формування та моніторинг стану адаптованої популяції видів-інтродуцентів / Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Сер. “Біологія”. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 17 – С.