Список основных публикаций

  • 18 Вересня 2015
Слюсаренко О.М., Кривицька Т.Н., Кулак Ю.О. Антагоністичні властивості домінуючих видів мікроміцетів філоплани винограду сортів Сухолиманський білий та Одеський чорний. / Таіровські читання // Наук. збір. Виноградарство і виноробство. Одеса, – 2012.- № 49.С.180-185. Слюсаренко О.М., Крицька Т.В., Левчук Л.В. Формування та моніторинг стану адаптованої популяції видів-інтродуцентів / Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Сер.