Декоративне садівництво

  • 15 Вересня 2015
Пропонована програма курсу підтримується переліком опорної літератури, що включає підручники, навчальні посібники, атласи, додаткові тексти та гербарії, які пропонують викладачі. Декоративне садівництво ЗАХИЩЕНОГО ГРУНТУ Навчальний курс «Декоративне садівництво захищеного ґрунту» відноситься до групи біологічних дисциплін. Для ознайомлення з ним слухачам відводиться 92 години. Робота передбачає 44 лекційні години та 48 годин практичних занять. Форма контролю знань – залік.