Список основных публикаций

  • 18 Вересня 2015
  • Слюсаренко О.М., Кривицька Т.Н., Кулак Ю.О. Антагоністичні властивості домінуючих видів мікроміцетів філоплани винограду сортів Сухолиманський білий та Одеський чорний. / Таіровські читання // Наук. збір. Виноградарство і виноробство. Одеса, – 2012.- № 49.С.180-185.
  • Слюсаренко О.М., Крицька Т.В., Левчук Л.В. Формування та моніторинг стану адаптованої популяції видів-інтродуцентів / Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Сер. «Біологія». – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 17 – С. 18-21.
  • Чабан Е.В., Крицкая Т.В., Левчук Л.В., Бонецкий А.С., Возианова Н.Г., Бонецкая А.А. – Фитоценотический анализ дендропарка ботанического сада Одесского национального университета им. И.И. Мечникова / Биологическая наука и образование в педагогических вузах. – Вып. 7. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2011. – С. 201 – 204
  • Слюсаренко А.Н., Осадчая Л.П., Филатова С.А., Азарова Л.В. – Итоги интродукции чубушника (Phyladelphus L.) и ботаническом саду Одесского национального университета им. И.И. Месникова / Бюллетень Главного ботанического сада/ Гл.ботан.сад им. Н.В.Цицина РАН-М.: Наука. Вып. 196- 2010 с. 42-47
  • Корольова О.В., Слюсаренко О.М. – Екологічні особливості консортивної взаємодії фітотрофних локулоаскоміцетів (Dothidiomycetes) та деревних рослин інтродуцентів / Інтродукція рослин – 2010, № 4, с. 14-20
  • Возианова Н., Крицкая Т., Левчук Л., Чабан Е., Бонецкий А., – Интродукция GINCO BILOBA L. в условиях Северо-Западного Причерноморья / Revista Botanica, Voll.II, Nr.2, Chisinau, 2010. – P. 141-147.
  • Крицька Т.В. – Адаптаційні особливості росту і розвитку рослин видів роду EREMURUS BIEB. за умов інтродукції в Північно-Західне Причорномор’я / Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 71. – Частина 2. – Херсон: Айлант, 2010. – С. 250-258