Перелік основних публікацій

  • 18 Вересня 2015
  • Слюсаренко О.М., Кривицька Т.М., Кулак Ю.О. Антагоністичні властивості домінуючих видів мікроміцетів філоплани винограду сортів Сухолиманський білий та Одеський чорний. / Таїровські читання // Наук. збір. Виноградарство та виноробство. Одеса, – 2012. – № 49. С.180-185.
  • Слюсаренко О.М., Крицька Т.В., Левчук Л.В. Формування та моніторинг стану адаптованої популяції видів-інтродуцентів / Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Сер. “Біологія”. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 17 – С. 18-21.
  • Чабан К.В., Крицька Т.В., Левчук Л.В., Бонецький А.С., Возіанова Н.Г., Бонецька Г.А. – Фітоценотичний аналіз дендропарку ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова / Біологічна наука та освіта у педагогічних вузах. – Вип. 7. – Новосибірськ: Вид. НДПУ, 2011. – С. 201 – 204
  • Слюсаренко О.М., Осадча Л.П., Філатова С.О., Азарова Л.В. – Підсумки інтродукції чубушника (Phyladelphus L.) у ботанічному саду Одеського національного університету ім. І.І. Месникова / Бюлетень Головного ботанічного саду/Гол.ботан.сад ім. Н.В.Циціна РАН-М: Наука. Вип. 196-2010 с. 42-47
  • Корольова О.В., Слюсаренко О.М. – Екологічні особливості консортивної взаємодії фітотрофних локулоаскоміцетів (Dothidiomycetes) та деревних рослин інтродуцентів / Інтродукція рослин – 2010, № 4, с. 14-20
  • Возіанова Н., Крицька Т., Левчук Л., Чабан К., Бонецький А., – Інтродукція GINCO BILOBA L. в умовах Північно-Західного Причорномор’я / Revista Botanica, Voll.II, Nr.2, Chisinau, 2010. – P 141-147.
  • Крицька Т.В. – Адаптаційні особливості росту та розвитку рослин видів роду EREMURUS BIEB. за умов інтродукції у Північно-Західному Причорномор’я / Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Віп. 71. – Частина 2. – Херсон: Айлант, 2010. – С. 250-258